Een geschenk uit de natuur
Unieke collectie edelstenen
Puur & Persoonlijk advies
0
Een geschenk uit de natuur
Unieke collectie edelstenen
Puur & Persoonlijk advies

Disclaimer

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Signed by Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van toegang tot en gebruik van deze website en handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Signed by Nature heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Signed by Nature garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Toepassing van de informatie op de website van Signed by Nature is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist.

De informatie op deze site kan op ieder door Signed by Nature gewenst moment worden gewijzigd.

Links van derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Signed by Nature op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Signed by Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Signed by Nature de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Signed by Nature dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Signed by Nature.

 

 

Kunnen wij je helpen?

Bel ons of bezoek de winkel

De winkel is zaterdag open van 11 - 17u
Ook open op afspraak.

06-21117500

E-mail

Wij reageren zo snel mogelijk

E-mail

Social media

Review LogoWij scoren een op

Signed by Nature

Demer 42
5256 EJ Heusden
Nederland Bekijk op Google Maps

NL001665437B65
08149646